Vyhledávání


Kontakt

Ing. arch. Faruk Sarajlič
Plantáž 402
Brandýský zámek (3.patro)
Brandýs nad Labem
250 01

+420 774 154 495
+420 608 080 492

E-mail: efa.praha@seznam.cz

Stavební dozor

Před zahájením stavby

– zadání zakázky
- výběr dodavatele stavby
- spolupráce s projektantem
 
Stavební dozor v průběhu stavby 

– kontrola prováděných prací dle projektové dokumentace
- operativní řešení konstrukčních detailů
- koordinace postupů řemesel v čase a prostoru
- kontrola zakrývaných konstrukcí
- fotodokumentace v průběhu výstavby
- organizace kontrolních dnů, kontrola harmonogramů
- přebírka jednotlivých etap výstavby
- pomoc při projednávání dokladů se stavebním úřadem
  a dotčenými orgány

 

Také jsme dozorovali :